Your search results

Oturum Programları

NON-LUCRATIVE OTURUM PROGRAMI

Non-Lucrative Oturum Programı kişiye ve ailesine İspanya’da oturum izni vermek amacı ile oluşturulmuş bir programdır. Herhangi bir yatırım şartı aranmamakla beraber banka hesabında senelik başvuru sahibi için yaklaşık 25.000 EU birlikte başvuru yapacak tüm aile fertleri için de kişi başı yaklaşık 6.000 EU gösterilmesi gerekmektedir.
Bu oturum programı çalışma izni vermez ve başvuru
sahiplerinin her sene minimum 6 ay İspanya’da yaşamalarını şart koşmaktadır.

Nova olarak verdiğimiz hizmetler;
Tüm dökümantasyonun hazırlanması, müşterinin temin etmesi gerekenlerin ise yönlendirilmesi,
Banka hesabının açılması, banka ile ilişkilerin koordinasyonu,
Sağlık Sigortasının başlatılması
Konsolosluk’tan randevunun alınması
Çeviri, noter onayı ve apostil sürecinin yürütülmesi
Başvuru sürecinin İspanya ayağının tamamının koordinasyonu
İstenirse Vergi süreçleri ile ilgili bilgilendirme ( Şirketimiz hem avukatlık hem de mali müşavirlik alanında hizmet vermektedir )

SERBEST ÇALIŞAN VİZESİ İLE OTURUM PROGRAMI

Serbest Çalışan Vizesi ile Oturum Programı, serbest çalışan, hali hazırda müşterileri olan ve bu operasyonunu İspanya’dan yürütebi-lecek kişiler için uygun bir programdır. Herhangi bir yatırım
şartı aranmamakla beraber banka hesabında başvuru sahibi için senelik minimum geçinme bedeli ( yaklaşık 25.000 EU ) üzerine bir miktar da ilk işletme sermayesi mantığında bir bedel gösterilmesi tavsiye edilmektedir. Bu vize ile birlikte başvuru sahibi, aile fertleri için oturma iznini 1 sene sonra kendi vizesi dahilinde alabilir.
Nova olarak verdiğimiz hizmetler;

• Tüm dökümantasyonun hazırlanması, müşterinin temin etmesi gerekenlerin ise yönlendirilmesi,
• İspanya’da banka hesabının açılması, banka ile ilişkilerin koordi-nasyonu,
• Sağlık Sigortasının başlatılması
• Konsolosluk’tan randevunun alınması
• Ofis kiralama kontratının organize edilmesi
• Çeviri, noter onayı ve apostil sürecinin yürütülmesi
• Başvuru sürecinin İspanya ayağının tamamının koordinasyonu
• İstenirse Vergi süreçleri ile ilgili bilgilendirme ( Şirketimiz hem avukatlık hem de mali müşavirlik alanında hizmet vermektedir )

GOLDEN VISA ILE OTURUM PROGRAMI

Golden Visa, sahiplerine İspanya’da yaşama zorunluluğu olmadan oturma ve çalışma izni veriyor. İlk başvuruda 2 sene izin çıkıyor. 2 sene sonrasında alınan gayrımenkulün hak sahibinin hala üzerine olduğu, sabıka kaydında bir sıkıntı olmadığı gibi bazı formaliteler kontrol edilip yeni izin 5 sene veriliyor ve ondan sonra aynı şekilde 5 senelik uzatmalarla devam ediyor. Vize sahibi, senenin 183 günü-nünden fazlasını İspanya’da geçirmeye başlar, yani İspanya’da Vergi Mükellefi olur ise, 5 sene sonrasında bu oturma izni geçiciden sü-resiz’e (permanent) dönüşüyor. Bu noktada alınan gayrımenkulün satışı serbest oluyor. Artı 5 sene daha kalınırsa vatandaşlığa başvuru hakkı oluşmaktadır.

Nova olarak verdiğimiz hizmetler;

• Gayrimenkulün bulunması, Satınalma süreci ve Golden Visa baş-vuru ve temin sürecinin tüm adımlarında baştan sonra kadar hem hukuki hem de yönetsel olarak tüm gerekli süreçlerin yürü-tülmesi,
• Tüm dokümantasyonun hazırlanması,
• Banka hesabınızın açılması, banka ile ilişkilerin koordinasyonu,
• İstenirse mortgage sürecinin takibi
• İstenirse Vergi süreçleri ile ilgili bilgilendirme ( Şirketimiz hem avukatlık hem de mali müşavirlik alanında hizmet vermektedir )
• Gayrimenkul alımında, vergi anlamında avantaj teşkil etmesi durumunda, şirket kurulması

Compare Listings